Cung cấp nhà máy --- Không có người trung gian --- Có sẵn OEM / ODM

Giải pháp Logistics

Đặt hàng giải pháp hậu cần

Lựa chọn 1.Chuyển phát nhanh quốc tế, đến nơi sau 2 ~ 4 ngày.

Logistics Solutions

Lựa chọn 2.Vận chuyển hàng không, 10 ~ 15 ngày để đến nơi.

Logistics Solutions

Tùy chọn 3.Vận chuyển bằng đường biển, đến trong 25 ~ 35 ngày.

Logistics Solutions

Lựa chọn 4.Tàu + vận chuyển nhanh, nó sẽ đến trong 30-40 ngày.

Logistics Solutions

Tất nhiên, chúng tôi cũng có thể gửi nó đến công ty giao nhận hàng hóa của bạn ở Trung Quốc.