Cung cấp nhà máy --- Không có người trung gian --- Có sẵn OEM / ODM

R & D

(1)

R & D của chip thiết bị nhìn ban đêm

(4)

R & D và gỡ lỗi thân máy bay ống nhòm

(3)

Nghiên cứu và phát triển lớp phủ thấu kính kính thiên văn

(2)

Nghiên cứu và phát triển tiêu chuẩn hóa ống kính

(5)

Nghiên cứu và phát triển các công cụ mài mòn cho thân kính thiên văn

(6)

Nghiên cứu và phát triển kính thiên văn trẻ em

(7)

R & D của quy trình sản xuất hàng loạt

(8)

Nghiên cứu và phát triển các tiêu chuẩn kiểm tra quang học