Cung cấp nhà máy --- Không có người trung gian --- Có sẵn OEM / ODM